Kalendari

Kalendari i Aktiviteteve të Dyrrah City Football Academy ofron një pamje të plotë të ngjarjeve dhe eventeve të planifikuara, duke përfshirë trajnime, turne, dhe ngjarje të veçanta. Përditësohuni rregullisht për të marrë informacionet më të fundit për anëtarët dhe përkrahësit tanë.

May 20, 2024

May 20, 2024

May 2, 2024

April 25, 2024

April 16, 2024

February 22, 2024

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]