Projekti

Projekti ynë futbollistik synon të krijojë një model për zhvillimin e futbollit në Shqipëri. Duke pasur një qasje të re ndaj trajnimit dhe duke bashkëpunuar me qeverinë shqiptare, kemi një vizion të qartë për ndërtimin e infrastrukturës së futbollit dhe organizimin e ngjarjeve sportive të rëndësishme për të përmirësuar nivelin e futbollit shqiptar në skenën ndërkombëtare.

Na ndiqni në këtë faqe për t’u përditësuar me informacion të mëtejshëm mbi projektin tonë.

May 20, 2024

May 20, 2024

May 2, 2024

April 25, 2024

April 16, 2024

February 22, 2024

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]